Skriving – KGN

Skriving er et av fem mestringsområder i Udirs Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk.
I denne miniforelesningen forteller Line-Marie Holum fra Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring - OsloMet blant annet om hvilke aspekter ved skriving som vektlegges i verktøyet (innhold, form og bruk) og hvordan progresjonen er fra nivå 1-3.