Hvordan skrive analytiske tekster?

Jan Merok Paulsen introduserer skriveseminaret på Rektorutdanningen.

Lengde:

14:08 min


Fagområde:

LUI - Lærerutdanning og internasjonale studier


Kategori:


Forelesningsrekker:


Emneord:

2018, Analytisk tekst, Jan merok paulsen, Rektorutdanning, Skriving, TekstetEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lydLast ned undertekst