Hvordan skrive analytiske tekster?

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Jan Merok Paulsen introduserer skriveseminaret på Rektorutdanningen.