Tagget med rektorutdanning

Hvordan skrive analytiske tekster?

431 views 7. september 2018

Jan Merok Paulsen introduserer skriveseminaret på Rektorutdanningen.

Introduksjon til casestudier

412 views 7. mars 2018

Introduksjonsforelesning av Jan Merok Paulsen til temaet "casestudier" som inngår i rektorutdanningen.

Introduksjon til teamarbeid og teamutvikling

566 views 7. mars 2018

Introduksjonsforelesning av Jan Merok Paulsen til temaet "teamarbeid og teamutvikling" som inngår i rektorutdanningen.

Oppsummering av emne 1, rektorutdanningen

434 views 5. april 2017

Jan Merok Paulsen går i gjennom organisasjonsdelen deltakerene får til eksamen.

Teamarbeid og teamutvikling

574 views 5. januar 2017

Introduksjon til temaene teamarbeid og teamutvikling. Filmen retter seg mot rektorutdanningen.

Rektors ledergruppe i skolen

761 views 5. januar 2017

Introduksjonsforelesning med fokus på rektors ledergruppe i skolen. Filmen retter seg mot rektorutdanningen.

Skolen som organisasjon

889 views 31. august 2016

Introduksjon til styring og organisasjonsbygging. Filmen retter seg mot rektorutdanningen.

Hva er en organisasjon?

1.033 views 31. august 2016

Introduksjon til organisasjonsteori. Filmen retter seg mot Rektorutdanningen.

Utviklingsprosjektet

376 views 31. august 2016

Introduksjon til arbeidskrav 2 i Rektorutdanningen.