Tagget med rektorutdanning

Hva er en organisasjon?

1.661 views 5. januar 2021

Publisert 2016 Introduksjon til organisasjonsteori. Filmen retter seg mot Rektorutdanningen.

Skolen som organisasjon

2.127 views 25. mars 2020

Publisert 2016 Introduksjon til styring og organisasjonsbygging. Filmen retter seg mot rektorutdanningen.

Ledelse av utviklings- og endringsarbeid

373 views 31. januar 2020

Kort info om rektorutdanningen ved OsloMet. Søknadsfrist 1. mars!

Skolemiljø og ledelse

327 views 31. januar 2020

Kort info om rektorutdanningen ved OsloMet. Søknadsfrist 1. mars!

Interessert i rektorutdanning?

543 views 30. desember 2019

Publisert 2019 Kort info om rektorutdanningen ved OsloMet. Søknadsfrist 1. mars!

Hvordan skrive analytiske tekster?

1.152 views 7. september 2018

Publisert 2018 Jan Merok Paulsen introduserer skriveseminaret på Rektorutdanningen.

Introduksjon til casestudier

811 views 7. mars 2018

Publisert 2018 Introduksjonsforelesning av Jan Merok Paulsen til temaet "casestudier" som inngår i rektorutdanningen.