Tagget med rektorutdanning

Ledelse av utviklings- og endringsarbeid

63 views 31. januar 2020

Kort info om rektorutdanningen ved OsloMet. Søknadsfrist 1. mars!

Skolemiljø og ledelse

76 views 31. januar 2020

Kort info om rektorutdanningen ved OsloMet. Søknadsfrist 1. mars!

Interessert i rektorutdanning?

159 views 30. desember 2019

Kort info om rektorutdanningen ved OsloMet. Søknadsfrist 1. mars!

Hvordan skrive analytiske tekster?

539 views 7. september 2018

Jan Merok Paulsen introduserer skriveseminaret på Rektorutdanningen.

Introduksjon til casestudier

466 views 7. mars 2018

Introduksjonsforelesning av Jan Merok Paulsen til temaet "casestudier" som inngår i rektorutdanningen.