Skolen som organisasjon

Publisert 2016

Introduksjon til styring og organisasjonsbygging. Filmen retter seg mot rektorutdanningen.