Skolen som organisasjon

"JMP ønsker å erstatte denne videoen, derfor upublisert pr i dag" NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Introduksjon til styring og organisasjonsbygging. Filmen retter seg mot rektorutdanningen.