Tagget med organisasjonsteori

Hva er en organisasjon?

1.557 views 5. januar 2021

Publisert 2016 Introduksjon til organisasjonsteori. Filmen retter seg mot Rektorutdanningen.

Skolen som organisasjon

2.025 views 25. mars 2020

Publisert 2016 Introduksjon til styring og organisasjonsbygging. Filmen retter seg mot rektorutdanningen.