Hva er en organisasjon?

Publisert 2016

Introduksjon til organisasjonsteori. Filmen retter seg mot Rektorutdanningen.