Tagget med jan merok paulsen

Hva er en organisasjon?

1.512 views 5. januar 2021

Publisert 2016 Introduksjon til organisasjonsteori. Filmen retter seg mot Rektorutdanningen.

Skolen som organisasjon

1.998 views 25. mars 2020

Publisert 2016 Introduksjon til styring og organisasjonsbygging. Filmen retter seg mot rektorutdanningen.

Hvordan skrive analytiske tekster?

1.056 views 7. september 2018

Publisert 2018 Jan Merok Paulsen introduserer skriveseminaret på Rektorutdanningen.

Introduksjon til casestudier

698 views 7. mars 2018

Publisert 2018 Introduksjonsforelesning av Jan Merok Paulsen til temaet "casestudier" som inngår i rektorutdanningen.