Tagget med jan merok paulsen

Hvordan skrive analytiske tekster?

431 views 7. september 2018

Jan Merok Paulsen introduserer skriveseminaret på Rektorutdanningen.

Introduksjon til casestudier

412 views 7. mars 2018

Introduksjonsforelesning av Jan Merok Paulsen til temaet "casestudier" som inngår i rektorutdanningen.

Introduksjon til teamarbeid og teamutvikling

566 views 7. mars 2018

Introduksjonsforelesning av Jan Merok Paulsen til temaet "teamarbeid og teamutvikling" som inngår i rektorutdanningen.

Oppsummering av emne 1, rektorutdanningen

434 views 5. april 2017

Jan Merok Paulsen går i gjennom organisasjonsdelen deltakerene får til eksamen.

Teamarbeid og teamutvikling

574 views 5. januar 2017

Introduksjon til temaene teamarbeid og teamutvikling. Filmen retter seg mot rektorutdanningen.

Rektors ledergruppe i skolen

761 views 5. januar 2017

Introduksjonsforelesning med fokus på rektors ledergruppe i skolen. Filmen retter seg mot rektorutdanningen.

Skolen som organisasjon

889 views 31. august 2016

Introduksjon til styring og organisasjonsbygging. Filmen retter seg mot rektorutdanningen.

Hva er en organisasjon?

1.033 views 31. august 2016

Introduksjon til organisasjonsteori. Filmen retter seg mot Rektorutdanningen.

Utviklingsprosjektet

376 views 31. august 2016

Introduksjon til arbeidskrav 2 i Rektorutdanningen.

"Styring og organisasjonsbygging" -en oppsummering

576 views 1. april 2016

Jan Merok Paulsen oppsummerer kurset i styring og organisasjonsbygging.

Organisasjonslæring

597 views 12. februar 2016

Jan Merok Paulsen gir en innføring i organisasjonslæring.

Teamarbeid og teamutvikling

635 views 12. februar 2016

Jan Merok Paulsen introduserer temaene teamarbeid og teamutvikling.