Introduksjon til casestudier

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Introduksjonsforelesning av Jan Merok Paulsen til temaet "casestudier" som inngår i rektorutdanningen.