Introduksjon til casestudier

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Introduksjonsforelesning av Jan Merok Paulsen til temaet "casestudier" som inngår i rektorutdanningen.