Ledelse av utviklings- og endringsarbeid

Kort info om rektorutdanningen ved OsloMet. Søknadsfrist 1. mars!