Oppstartssamtale - KGN

Et godt første møte med skolen er viktig for alle elever, enten du begynner på skolen for første gang, eller om du har flyttet og skal begynne på ny skole. Elever som er nye i Norge eller som ikke kan så mye norsk, har i tillegg krav på ekstra tilrettelegging.
Det er vanlig å ha en oppstartssamtale eller velkomstsamtale med disse elevene sammen med foresatte. Udirs kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk inneholder en guide med forslag til hvordan en slik samtale kan gjennomføres. I denne filmen samtaler Line-Marie Holum fra Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) med Soraya Ahmadinia fra PPT i Oslo og Gunhild Tveit Randen fra lærerutdanningen ved Høgskolen i Innlandet om innholdet i og gjennomføringen av oppstartssamtalen.
Filmen er laget av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (OsloMet) i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo og Høgskolen i Innlandet.