Tagget med skole

Testar og målingar etter PISA - mål, hensikt og framtid for kvalitetsvurderingssystemet til skulen

92 views 17. juni 2024

Forum for kritisk tenking og kritiske perspektiv i skule og lærarutdanning ved OsloMet inviterer til konferanse. Hausten 2023 kom NOU 2023:27 "Eit nytt system for kvalitetsutvikling – for læringa og trivselen til elevane". Me har invitert tidlegare kunnskapsminister Guri Melby, retorikkprofessor Kjell Lars Berge og utvalsleiar professor Tine...

Hvor kan vi ha praksis?

151 views 7. april 2022

Undervisningsleder June Oline Kunnikoff forteller deg hvor studentene på Institutt for estetiske fag kan ha praksis.

Hvorfor trenger jeg en master i estetiske fag ?

137 views 7. april 2022

Professor Laila B. Fauske forteller deg mer om hvorfor det kan være lurt å ta en master i estetiske fag – og litt om innholdet i studieretning fagdidaktikk: kunst og design

Hva lærer jeg på master i estetiske fag, studieretning fagdidaktikk: kunst og design?

216 views 7. april 2022

Professor Laila B. Fauske forteller deg mer om innholdet i master i estetiske fag, studieretning fagdidaktikk: kunst og design.

SAMSVAR: Hvordan motvirke mobbing i skolen

800 views 8. januar 2021

Publisert 2019 Alle elever har rett til et godt psykososialt miljø. Likevel utsettes mange elever for mobbing og krenkelser på skolen, eller opplever å være i et dårlig skolemiljø. I dette Samsvar-seminaret er skolemiljø tema og vi spør: - Hva skal til for å forhindre mobbing i skolen? Ordstyrer: Ingvild Straume fra SK introduserer seminaret...

Å være med

652 views 9. mars 2017

Publisert 2017 En film om bedring av læringsmiljø ved bruk av kunst som metode.

Å være med

761 views 2. mars 2017

Publisert 2017 En film om bedring av læringsmiljø ved bruk av kunst som metode.