Å være med

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

En film om bedring av læringsmiljø ved bruk av kunst som metode.