Å være med

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

En film om bedring av læringsmiljø ved bruk av kunst som metode.