Tagget med mobbing

SAMSVAR: Hvordan motvirke mobbing i skolen

801 views 8. januar 2021

Publisert 2019 Alle elever har rett til et godt psykososialt miljø. Likevel utsettes mange elever for mobbing og krenkelser på skolen, eller opplever å være i et dårlig skolemiljø. I dette Samsvar-seminaret er skolemiljø tema og vi spør: - Hva skal til for å forhindre mobbing i skolen? Ordstyrer: Ingvild Straume fra SK introduserer seminaret...

Å være med

653 views 9. mars 2017

Publisert 2017 En film om bedring av læringsmiljø ved bruk av kunst som metode.

Å være med

762 views 2. mars 2017

Publisert 2017 En film om bedring av læringsmiljø ved bruk av kunst som metode.