Å være med

Publisert 2017

En film om bedring av læringsmiljø ved bruk av kunst som metode.