SAMSVAR: Hvordan motvirke mobbing i skolen

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Alle elever har rett til et godt psykososialt miljø. Likevel utsettes mange elever for mobbing og krenkelser på skolen, eller opplever å være i et dårlig skolemiljø. I dette Samsvar-seminaret er skolemiljø tema og vi spør: 

- Hva skal til for å forhindre mobbing i skolen?

1 - Ordstyrer: Ingvild Straume fra SK introduserer seminaret

Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker i skolemiljøarbeidet

2 - Selma Therese Lyng, forsker AFI ved OsloMet

3  - Ingunn Marie Eriksen, forsker NOVA ved OsloMet

Er det psykososiale en blind flekk i kunnskapen om skolemiljø?

4 - Gro Lorentzen, stipendiat ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning/LUI ved OsloMet

Kommentarer ved:

5 - Martin Johannessen, sosiallærer ved Nyskolen i Oslo, blogger på  Lærerbloggen

6 - Bodil Jenssen Houg, mobbeombudet i Buskerud

7 - Spørsmål fra salen