SAMSVAR: Hvordan kan uføre få et mer verdig liv?

Det siste året har nordmenns økonomiske trygghet vært dalende. For første gang siden målingene startet er det under halvparten av oss som er økonomisk trygge.

Blant de med lavest økonomisk trygghet finner vi uføre og personer med nedsatt funksjonsevne. Disse gruppene blir aller hardest rammet når prisene på alt stiger. Hvordan bør ytelsene til disse gruppene utformes slik at alle skal få et godt liv selv når de ikke kan jobbe? Hva gjør velferdsstaten for disse gruppene, og hva kan gjøres annerledes? Hva betyr det og den enkelte å bli ufør, og hva betyr det for samfunnet?

I dette seminaret ser vi nærmere på hvordan det står til med levekårene til uføre i Norge, og diskuterer hva som kan bli bedre.

Ordstyrer: Ann-Helén Bay, professor ved Fakultet for samfunnsvitenskap

Du møter:

  • Christian Poppe, SIFO, har forsket på personlig økonomi, økonomisk trygghet og gjeld i mange år. På seminaret vil han presentere forskning om nordmenns økonomiske trygghet.
  • Axel West Pedersen, SAM og NOVA, OsloMet
  • Sonja Skinnarland, Arbeids- og tjenestedirektør, NAV
  • Benedikte-Marie Lio, Unge funksjonshemmede