Ungdata pluss – informasjonsfilm for elever

Informasjonsfilm til elever som skal delta i Ungdata pluss.

En longitudinell studie av gutter og jenter i Vestfold og Telemark.

Filmen skal vises i klasserommet før elevene svarer på spørreundersøkelsen.

Elevene får informasjon om hva undersøkelsen skal brukes til, og hvilke rettigheter de har.