Er det behov for flere kommunale utleieboliger?

BOVEL, senter for bolig- og velferdsforskning inviterte 10. mai. 2023 til webinar med presentasjon av nye resultater fra en spørreundersøkelse om den kommunale utleiesektoren rettet mot vanskeligstilte på boligmarkedet.

På webinaret ble det presentert ny kunnskap om  grunntrekkene og variasjonene i boligtildelingen, husleiekontraktene og husleiefastsettelsen i den kommunale utleiesektoren: 

  • Hvilke grupper prioriteres når kommunale utleieboliger fordeles mellom søkerne?
  • Hvilke typer husleiekontrakter tilbys leieboerne? Og hvor mange prosent av husleiekontraktene fornyes etter søknad?
  • Hvordan balanserer kommunene hensynene til bostabilitet for eksisterende beboere og gjennomstrømning i beboermassen?
  • Hvor vanlig er det at husleien fastsettes i tråd med det markedsbaserte gjengs leie-prinsippet?
  • Finnes det et behov for flere kommunale utleieboliger i kommunene, og hva er de største utfordringene i sektoren sett fra respondentenes ståsted?