FilMet

Gå til WC

75 views 5. februar 2024

Maximo - Dagens farm klipp 1

98 views 5. februar 2024

Skal skjules. Inngår i kurset "Kjøp Bærekraftig".

Hjerte- og- lungefysiologi

158 views 5. februar 2024

Dette er en reklamevideo for kurset Hjerte- og lungefysiologi på OsloMetX. Det er laget i samarbeid mellom Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN), og OsloMet. Kurset er gratis tilgjengelig på x.oslomet.no og kan benyttes av alle som er interessert.

The students like me less in digital lectures

32 views 31. januar 2024

Monica Adele Breiby presents the paper she co-authored which is published in Seminar.net Vol. 19 No 2 (2023). Read online: «The students like me less in digital lectures» - The teachers’ experiences of teaching in digital learning environments with large groups of students during the COVID-19 pandemic

Black Screens: From problem to something useful?

74 views 30. januar 2024

Monica Lervik presents the paper she co-authored which is published in Seminar.net Vol. 19 No 2 (2023). Read online: Black Screens: From problem to something useful?

From black screens to mediating means: A classroom study of Media Literacy 2.0 in higher education

36 views 30. januar 2024

Daniel Schofield presents the paper which is published in Seminar.net Vol. 19 no 2 (2023). Read online: From black screens to mediating means: A classroom study of Media Literacy 2.0 in higher education

Informasjonsmøte om videreutdanninger

198 views 29. januar 2024

Informasjonsmøte om videreutdanninger for ledere i barnehage og skoleEr du leder i barnehage eller skole og ønsker videreutdanning? OsloMet og HINN tilbyr lederutdanning for styrere og rektorer, med mulighet for fem påbygningsmoduler. På dette informasjonsmøtet får du vite mer om lederutdanningene, du får møte noen av våre dyktige undervisere,...

Sentrale forskningsetiske normer

104 views 29. januar 2024

Jakob Elster forteller om innholdet i forskningsetikken og hva de sentrale forskningsetiske normene er.

Hva er forskningsetikk

92 views 29. januar 2024

Jakob Elster snakker om hva forskningsetikk er og hvorfor det er viktig

Core norms of research ethics

87 views 29. januar 2024

Jakob Elster talks about the content of research ethics and the central norms of research ethics

What is research ethics

90 views 29. januar 2024

Jakob Elster talks about what research ethics is and why it is important

Virtuelle Refleksjonsgrupper

152 views 23. januar 2024

Øyvind Granborg forteller om virtuelle refleksjonsgrupper til oppfølging av studenter i pedagogisk praksis.