FilMet

Lungefysiologi: FRC og Closing Capacity

112 views 12. februar 2024

Klinikkoverlege ved UNN, Ole Magnus Filseth, forklarer forholdet mellom FRC og Closing Capacity. Videoen ble laget i 2017 og inngår i nettkurset Hjerte-lungefysiologi på x.oslomet.no. Kurset er et samarbeid mellom OsloMet, Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).

2 av 2: Luftveienes foregreninger

106 views 12. februar 2024

Klinikkoverlege ved UNN, Ole Magnus Filseth, forklarer luftveienes foregreninger. Videoen ble laget i 2017 og inngår i nettkurset Hjerte-lungefysiologi på x.oslomet.no. Kurset er et samarbeid mellom OsloMet, Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).

Verdas beste trygdesystem – modent for revisjon?

246 views 9. februar 2024

Velkommen til ein borgarlønnsinspirert konferanse om trygdesystemet i Noreg. Kvifor er borgarlønn-inspirerte forsøk nærast fråverande i norsk reformdebatt om den offentlege inntektssikringa medan den finske og den nederlandske velferdsstaten har gjennomført omfattande borgarlønnsinspirert forsøk? Borgarlønn er ein gammal idé som har fått...

Digitale verktøy og tilpasset opplæring i yrkesfag

98 views 7. februar 2024

Denne informasjonsvideoen er laget for den fleksible og nettbaserte videreutdanningen «Digitale verktøy og tilpasset opplæring i yrkesfag» ved OsloMet - Storbyuniversitetet. Denne videreutdanningen legger til rette for at du som student skal kunne videreutvikle din pedagogiske praksis. Du kan lese mer om studieemnet på lenken under dersom du...

Gå til WC - Feil 3

94 views 6. februar 2024

Gå til frokostbordet

69 views 5. februar 2024

Påkledning

65 views 5. februar 2024

Sette seg på WC - Feil

76 views 5. februar 2024

Vekking - Riktig

42 views 5. februar 2024

Sette seg på WC

69 views 5. februar 2024

Vask og stell ved vask

88 views 5. februar 2024

Gå til WC - Feil 1

67 views 5. februar 2024