FilMet

Universitetsturnéen

21 views 10. februar 2023

Film til Universitetsturnéens nettsider som skal spilles av live.

Styremøte 9. februar 2023

93 views 10. februar 2023

Skikkethetsvurdering for sykepleiestudenter

68 views 9. februar 2023

Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering, Nayén Bacci Myhrvold, snakker om hva det vil si å være skikket for sykepleierutdanningen.

Komplekse utfordringer for helsefagarbeidere

71 views 6. februar 2023

Artikkelforfatter Sigrun Saur Stiklestad presenterer sin egen artikkel «Komplekse utfordringer for helsefagarbeidere»

OsloMets markering av samenes nasjonaldag

118 views 3. februar 2023

Mandag 6. februar markeres samenes nasjonaldag nasjonalt og internasjonalt. OsloMet markerer dagen på forskudd og byr på et rikholdig program med gratis lunsj, hilsen fra rektor, faglige og musikalske innslag. Gratulerer med dagen som kommer! Christen Krogh, rektor OsloMet Dagens program presenteres av Vibeke Horn, programansvarlig for...

Indekseringsteori og metadatakvalitet

22 views 3. februar 2023

Filmen løftar fram nokre viktige problemstillingar frå indekseringsteorien, og viser ulike måtar å vurdera metadatakvalitet på.

Nye metadata, kategorisering og hylleplassering

22 views 3. februar 2023

Filmen problematiserer korleis det kan vera bruk for andre metadata enn dei etablerte, og introduserer korleis kategorisering og hylleplassering kan vera verktøy for formidling i det lokale biblioteket.

Det bibliografiske universet

26 views 3. februar 2023

Filmen gjev introduksjon til Library Reference Model (LRM) og Resoerce Description and Access (RDA).

Emnespråk

23 views 3. februar 2023

Emnespråk er oversiktar over moglege emne i ei samling. Filmen gjev kort introduksjon til emneord og klassifikasjon, som begge er typar emnespråk.

Hvordan bli sexolog?

20 views 3. februar 2023

Spesialist i Sexologisk rådgivning-NACS Spesialist i Seksualitetsundervisning og opplysning-NACS Tore Holte Follestad

Hva er en sexolog? Sykepleier/

28 views 3. februar 2023

Spesialist i Sexologisk rådgivning-NACS Spesialist i Seksualitetsundervisning og opplysning-NACS Tore Holte Follestad

Studiepresentasjon av produktdesign bachelor

440 views 1. februar 2023

Studiepresentasjon av produktdesign bachelor