FilMet

Digitalt allmøte for ansatte 26. april 2023

132 views 26. april 2023

Velkommen til digitalt allmøte med rektoratet ved OsloMet">https://ansatt.oslomet.no/hva-skjer/-/hva-skjer/digitalt-allmote-for-ansatte! Rektoratet inviterer alle ansatte til et nytt digitalt allmøte, der de vil snakke om hvordan universitetet forholder seg til ChatGPT, og litt om status for pågående arbeid og planer fremover.

Lanseringsseminar for Surveybanken

119 views 26. april 2023

Surveybanken vil gjøre data tilgjengelig for alle, uansett hvor du bor eller måtte befinne deg. Det er en database med flere tusen spørreundersøkelser (surveyer) og rundt 750.000 spørsmål som er stilt til befolkningen helt tilbake til 1950-tallet. Tjenesten er en videreutvikling av den infrastrukturen for forskningsdata som er bygget opp ved...

Kjemiprepp: Hva betyr tallene?

177 views 25. april 2023

Hva betyr de ulike tallene, eller indeksene i kjemiske formler? Professor ved bioingeniørutdanningen, Morten Bjørgen, forklarer. Videoen inngår i læreverket Kjemiprepp på x.oslomet.no

Gaming og penger

39 views 25. april 2023

Hvordan manipulerer spillselskapene deg til å bruke penger?

Fcp 9 - Tekstplakater

245 views 24. april 2023

Her forklares hvordan en lager tekstplakater. Videoen er en del av introduksjonskurset til Final Cut Pro på SAM, Medier og kommunikasjon.

Tar du alt for god fisk? Seminar om kildekritikk

90 views 21. april 2023

Hvordan jobber journalistene med å kontrollere at opplysninger er sanne? Og hvordan kan studenter og ansatte lære av dette? Et seminar om kvalitetssikring av opplysninger, presseetikk og helsepåstander introdusert av Studentparlamentets leder, Karl Magnus N. C. Dretvik Nyeng. Aftenpostens Morten Andersen (stabssjef) og Jostein Ihlebæk...

Tegnspråk i lærerutdanningen (tegnspråktolket)

208 views 20. april 2023

Videoen gir et innblikk i fordypningsfaget norsk tegnspråk og tegnspråkdidaktikk ved grunnskolelærerutdanningen, og retter seg mot studenter som skal gjøre et fagvalg.

Volar- og dorsalfleksjon av håndledd

92 views 20. april 2023

Videoen er én av flere som tar for seg opptrening av hånd etter skade, og er laget for fysioterapeuter.