FilMet

How to test for mono

61 views 15. april 2024

Diagnostic tests for infectious mononucleosis.

Quantitative and Qualitative Research Designs

60 views 15. april 2024

Here are several examples of research designs, and what they typically are used for.

Comparison in statistics

52 views 15. april 2024

How to make comparisons in statistics. Different approaches.

Statistical approaches

51 views 15. april 2024

Based on variables and research question, there are several statistical approaches. Here we look at Comparison, Regression, Corrolation, and Estimation.

Variables in statistics

47 views 15. april 2024

Variables have different traits. They can be metric or categorical with different sub-traits: Continuous, dichotomous, discrete, nominal, ordinal.

Descriptive statistics

51 views 15. april 2024

How do we describe variables in statistics? This two minute video will give you some examples.

Standard Deviation

53 views 15. april 2024

A quick explanation of Standard deviation in statistics.

Allmøte 19.mars 2024

93 views 19. mars 2024

Navigering og tips for OsloMetX

69 views 19. mars 2024

Videoen svarer på noen av de ofte stilte spørsmålene om OsloMetX. Videoen viser skjermopptak fra ulike kurs på OsloMetX.

Presentasjon av Prosjektledelse 1 og 2

79 views 15. mars 2024

Torgeir Skyttermoen forteller om studieemnene Prosjektledelse 1 og Prosjektledelse 2. Studieemnene skal gjøre deltakerene til tryggere prosjektledere, gi dem relevant kompetanse, og dermed muligheten til å kunne jobbe med prosjektene på en bedre måte.

Mat- og helsekonferansen 2021 - Inger Lise Fevang Jensen

68 views 14. mars 2024

Velkommen til mat- og helsekonferansen 2021: Med mat- og helsefaget inn i framtida: Fagfornyelse, forankring og forskning.