FilMet

Bachelor ved OsloMet - bli noe som betyr noe!

598 views 5. januar 2023

Vil du helst jobbe med mennesker? Mest glad i tall? Lage ting? Finne på noe nytt? Bruke hendene? En kombinasjon? Velg mellom en rekke bachelorutdanninger som sikrer deg jobb – og bidrar til å løse samfunnets utfordringer.

Bachelorstudier i ingeniør- og teknologifag

123 views 5. januar 2023

Lurer du på hvordan man kan redusere global oppvarming eller bygge hengebroer for biler? Lurer du på hvordan ting virker?

Bachelorstudier i helse- og sosialfag

91 views 5. januar 2023

Vil du være med og redde liv? Eller hjelpe mennesker til å få en bedre hverdag? En karriere i helsevesenet starter med en bachelorgrad.

Bachelorstudier i kultur- og mediefag

69 views 5. januar 2023

Ved OsloMet har du flere muligheter - fra arkivvitenskap og bibliotekfag til journalistikk og medier og kommunikasjon.

Bachelorstudier i design- og estetiske fag

85 views 5. januar 2023

Er du kreativ og har skapertrang? Da kan kanskje en bachelor innenfor kunst, formidling, drama, mote eller design være noe for deg.

Lærerutdanninger og bachelorstudier i språkfag

43 views 5. januar 2023

Er du opptatt av barn og unges utvikling og ønsker å gjøre en forskjell? Med lærerutdanning fra OsloMet går du rett ut i jobb og kan gjøre noe som betyr noe – hver eneste dag.

PPU for yrkesfag

363 views 4. januar 2023

Lærer ved PPU for yrkesfag Ragnvald Holst-Larsen forteller om hvordan digital undervisning brukes ved studiet. Student Linda Borgen forteller om sine erfaringer.

Tonje Sanden Sannes

164 views 4. januar 2023

Arbeid, helse og inkludering

Episode 4 av 4 - Strategisk bruk av språk som støtte

307 views 3. januar 2023

I denne filmen møter vi elever og lærere på Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. Vi får se hvordan elevenes flerspråklighet brukes strategisk som støtte i undervisningen både i kombinasjonsklassen (nyankomne elever) og på Vg2 byggteknikk. Vi får blant annet se bruk av begrepsplakater og tokolonneskjema i språkgrupper, og at elever...

Episode 2 av 4 - Hvordan kan lærere legge til rette for flerspråklighet i klasserommet?

974 views 3. januar 2023

Elevene er eksperter på sin flerspråklighet, mens lærere kan være «detektiver» og legge til rette for at flerspråklighet brukes som en læringsstrategi. I denne filmen ser vi nærmere på språkportrettet som et verktøy for å bli kjent med elevenes språklige repertoar. Vi møter blant annet elever og lærer Umran Dede på Sofienberg ungdomsskole....

Episode 1 av 4 - Hvorfor slippe til flere språk i klasserommet?

969 views 3. januar 2023

I overordnet del av læreplanverket står det: «Alle elever skal få erfare at det å kunne flere språk er en ressurs i skolen og i samfunnet». I denne filmserien møter vi lærere og elever i flerspråklige klasserom som deler erfaringer om bruk av flerspråklighet i opplæringen. Vi møter også forsker Joke Dewilde som forteller hva forskningen sier...

7 seconds of OsloMetX

79 views 21. desember 2022

Textbook meets online course at x.oslomet.no.