Kjøp bærekraftig - webinar om matglede

Dette webinaret ble holdt i regi av forsknings- og innovasjonsprosjektet «Kjøp bærekraftig», et prosjekt der forskere og anskaffelsesavdelingen i DFØ skal hjelpe offentlige organisasjoner å kjøpe mat og cateringtjenester mer bærekraftig.

I dette webinaret forteller Stine Sem, prosjektleder ved Landbruks- og matdepartementet og Gylne Måltidsøyeblikk, om Matglede og Matgledekorpset. 

Liv Gystad fra landbruksavdelingen til statsforvalteren i Trøndelag forteller om hvordan det jobbes med innkjøp ovenfra, altså på kommunalt nivå.

Bjørn Erik Vangen, kjøkkensjef på Leksvik helsetun og prosjektleder for matprosjekt på Fosen forteller om utfordringer i forbindelse med anbud fra matprodusentenes side.