1 av 2 Ungdom "nå til dags"

Publisert 2018

Video 1 av 2.

Forsker II ved NOVA, Mira Aaboen Sletten, forteller om dagens ungdom og fortellinger/perspektiver som finnes om ungdom blant forskere og i samfunnsdebatten.