SAMSVAR: By og land hand i hand

Publisert 2019

Byene vokser, mens utkantstrøk mister arbeidsplasser og tjenestetilbud. I dette SAMSVAR - seminaret spør vi: - Må byenes vekst skje på bekostning av distriktene, eller er det mulig å bygge et Norge som får sentrum og periferi til å spille på lag i framtida? Og vil vi det?

Kan vi bremse sentraliseringa, og vil vi det? Kan by og land gå hand i hand – slik det lyder i det gamle slagordet til Arbeiderpartiet? Og hvem har virkemidlene som trengs?

 1. Ordstyrer: Forskningssjef Geir Heierstad fra NIBR introduserer seminaret
 2. Befolkningsutviklingen i Norge ved Marianne Tønnessen, Statistisk Sentral Byrå
 3. Steinar Johansen, samfunnsøkonom og seniorforsker ved NIBR: Økonomiske utviklingsmidlers betydning for fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler.
 4. Gro Sandkjær Hanssen, statsviter og seniorforsker ved NIBR: Planlegging for framtida: Hvem sitter med nøkkelen?
 5. Kommentarer fra:
  1. Helge André Njåstad (Frp), leder av Kommunal- og forvaltningskomiteen i Stortinget
  2. Helga Pedersen, kommunalpolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet
  3. Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS
 6. Spørsmål fra salen