Uredelighet i forskning

Publisert 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva loven sier om uredelighet i forskning.