Uredelighet i forskning

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva loven sier om uredelighet i forskning.