Tagget med anette birkeland

Uredelighet i forskning

524 views 3. juni 2019

Publisert 2019 Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva loven sier om uredelighet i forskning.

Forskningsformidling

531 views 3. juni 2019

Publisert 2019 Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om viktigheten av forskningsformidling.

Lov om forskningsetikk

437 views 3. juni 2019

Publisert 2019 Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva loven sier om forskningsetikk.

Internettforskning

464 views 3. juni 2019

Publisert 2019 Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om internettforskning.

Forskersamfunnet

517 views 3. juni 2019

Publisert 2019 Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om forskersamfunnet og forholdet mellom student og veileder.

Forskningsetikkens historie

695 views 3. juni 2019

Publisert 2019 Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hvorfor det er viktig å vite om forskningsetikkens historie.

Forskningsetiske normer

746 views 3. juni 2019

Publisert 2019 Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om forskningsetiske normer.

Forskningetiske retningslinjer

376 views 3. juni 2019

Publisert 2019 Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva NESH er og hva de jobber med.

Forskning, samfunn og etikk

599 views 3. juni 2019

Publisert 2019 Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om NESH sine retningslinger.

Hensyn til personer

473 views 3. juni 2019

Publisert 2019 Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva slags etiske hensyn man må ta til personer når man forsker.

Hva er forskningsetikk?

956 views 3. juni 2019

Publisert 2019 Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva som ligger i begrepet forskningsetikk.