Forskningsetiske normer

Publisert 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om forskningsetiske normer.