Tagget med etikk

Perceived adequate education in ethics. A way to tap into ethical social network

40 views 25. mars 2021

Short videoabstract from Brita Bjørkelo, Aslaug Grov Almås og Ingrid Helleve's article: “Perceived adequate education in ethics. A way to tap into ethical social network". Published in open access journal seminar.net

Etikk og digitalisering

112 views 16. august 2019

Laurence Habib snakker om etikk og digitalisering.

Ethical Dilemmas and Considerations in Public Health

580 views 13. juni 2019

Associate Professor Dag Karterud talks about Ethical Dilemmas and Considerations in Public Health.

Uredelighet i forskning

200 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva loven sier om uredelighet i forskning.

Forskningsformidling

237 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om viktigheten av forskningsformidling.

Lov om forskningsetikk

194 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva loven sier om forskningsetikk.

Internettforskning

203 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om internettforskning.

Forskersamfunnet

237 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om forskersamfunnet og forholdet mellom student og veileder.

Forskningsetikkens historie

223 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hvorfor det er viktig å vite om forskningsetikkens historie.

Forskningsetiske normer

218 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om forskningsetiske normer.

Forskningetiske retningslinjer

139 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva NESH er og hva de jobber med.

Forksning, samfunn og etikk

195 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om NESH sine retningslinger.