Etikk i arbeid med tidlig intervensjon

I denne videoen forteller Ivana Vucic om etiske kjøreregler i arbeid med tidlig intervensjon hos barn med autisme.