Sentrale forskningsetiske normer

Jakob Elster forteller om innholdet i forskningsetikken og hva de sentrale forskningsetiske normene er.