Tagget med forskningsetikk

Sentrale forskningsetiske normer

111 views 29. januar 2024

Jakob Elster forteller om innholdet i forskningsetikken og hva de sentrale forskningsetiske normene er.

Hva er forskningsetikk

108 views 29. januar 2024

Jakob Elster snakker om hva forskningsetikk er og hvorfor det er viktig

Uredelighet i forskning

531 views 3. juni 2019

Publisert 2019 Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva loven sier om uredelighet i forskning.

Forskningsformidling

542 views 3. juni 2019

Publisert 2019 Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om viktigheten av forskningsformidling.

Lov om forskningsetikk

443 views 3. juni 2019

Publisert 2019 Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva loven sier om forskningsetikk.

Internettforskning

468 views 3. juni 2019

Publisert 2019 Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om internettforskning.

Forskersamfunnet

524 views 3. juni 2019

Publisert 2019 Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om forskersamfunnet og forholdet mellom student og veileder.

Forskningsetikkens historie

705 views 3. juni 2019

Publisert 2019 Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hvorfor det er viktig å vite om forskningsetikkens historie.

Forskningsetiske normer

756 views 3. juni 2019

Publisert 2019 Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om forskningsetiske normer.

Forskningetiske retningslinjer

383 views 3. juni 2019

Publisert 2019 Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva NESH er og hva de jobber med.

Forskning, samfunn og etikk

610 views 3. juni 2019

Publisert 2019 Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om NESH sine retningslinger.

Hensyn til personer

479 views 3. juni 2019

Publisert 2019 Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva slags etiske hensyn man må ta til personer når man forsker.