Forskningetiske retningslinjer

Publisert 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva NESH er og hva de jobber med.