SAMSVAR: Hverdagsintegrering i Norge

«De må lære seg norsk og få seg en jobb», tenker mange når det er snakk om integrering av innvandrere i Norge. Også forskningen har stort sett fokusert på integrering gjennom utdanning og arbeid. I dette SAMSVAR-seminaret ser vi på andre integreringsarenaer enn arbeid og utdanning.

Hvordan står det til med hverdagsintegreringen i Norge, tre år etter at statsministeren vektla begrepet i sin nyttårstale? Hvilken rolle kan biblioteker, språkkafeer og andre gratis og frivillige arenaer spille for de som treffes der? Og hvilken rolle spiller forbruket og markedene? Hvordan og hva vi velger å bruke pengene våre på definerer mye av hverdagen vår, både praktisk og sosialt. Kunnskap om hverdagen til både minoritets- og majoritetsbefolkningen kan kanskje gi oss noen nøkler til å integrere nyankomne på en enda bedre måte.

Ordstyrer: Tine Eide, universitetslektor ved Institutt for journalistikk og mediefag på SAM, introduserer.

Innlegg ved:

  1. Susanne Søholt, By- og regionsforskningsinstituttet NIBR: Hvorfor blir innvandrere boende i Distrikts-Norge? Hva er integreringsfaktorene?
  2. Jamie Johnston, Fakultet for samfunnsvitenskap: om språkkafeene som møteplasser i det offentlige rom
  3. Anita, Borch, Forbruksforskningsinstituttet SIFO: Inkluderende forbruk – et paradoks?

Kommentarer ved:

  1. Ingrid Signe Mohn, seniorrådgiver Integrerings- og mangsfoldsdirektoratet
  2. Nisrin M. Barkouki, seniorrådgiver Nasjonalbiblioteket/Det flerspråklige bibliotek
  3. Hanne Tretterud Lund, Teamleder Nærfriluftsliv, DNT Oslo og Omegn

Spørsmål fra salen