HV - Helsevitenskap

Omkrystallisering

487 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man kan gjøre en omkrystallisering.

Tørking med magnesiumsulfat

204 views 30. november 2018

Videoen viser tørking med magnesiumsulfat.

Titreringsteknikk

204 views 30. november 2018

Videoen viser titreringsteknikk.

Bruk av skilletrakt

221 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man bruker en skilletrakt.

Bruk av målekolbe

145 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man bruer en målekolbe.

Bruk av fullpipette

207 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man bruker en fullpipette.

Vakuumfiltrering

247 views 30. november 2018

Videoen viser vakuumfiltrerings-teknikk.

TLC

202 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man utfører en TLC analyseteknikk.

Praksissjokket

921 views 22. juni 2018

Avtroppende studenter i videreutdanning i operasjon, deler erfaringer og gode råd til nye studenter som starter til høsten. Last den ned i mp3, hvis ønskelig.

Sammenheng mellom arbeid og helse

549 views 9. august 2018

Universitetslektor i ergoterapi, Vigdis Holmberg, presenterer tre modeller som viser sammenhengen mellom arbeid og helse.

Hva er egentlig rehabilitering...

437 views 31. mai 2018

Rehabilitering betyr ulike ting for ulike mennesker og i ulike sammenhenger. Denne digitale fortellingen beskriver hvordan ulike måter å forstå rehabilitering i politisk kontekst får konsekvenser for hvordan samfunnet innretter seg og organiserer tjenester rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelser. Den bruker Samhandlingsreformen som...

Kjønn og seksualitetsmangfold (kort versjon)

454 views 13. april 2018

Helsesøster Ingun Wik snakker om hvordan fagpersonell kan bli trygge på temaet kjønn og seksualitetsmangfold i møte med barn og unge.