Funksjonell kartlegging: Direkte observasjon

I denne videoen gir Astri Synnøve Valmo eksempler på når det kan være nyttig med en direkte observasjon og ABC-registrering. Hun gjennomgår hva som må gjæres under en ABC-registrering og hvordan du registrerer i et ABC-skjema.