Håndvask

I denne filmen vises korrekt utført håndvask, med forklarende tekst.