Hvordan kartlegge mulige forsterkere?

Marit Skaret forteller hvordan du kartlegger mulige forsterkere ved å spørre nærpersoner eller barnet, observere barnet i fri lek og i tilrettelagte situasjoner.