Kort innføring i atferdsanalyse

I denne videoen gir Jonas El Moutaouakil en kort innføring i hva atferdsanalyse er.