Forsterkerklasser

I denne videoen vil Marit Skaret fortelle om ulike klasser av forsterkere, slik som sensoriske, spiselige, verbale, sosiale, håndgripelige og aktiviteter. Underveis gir hun oss eksempler på hva som kan fungere som mulige forsterkere innenfor disse klassene.