En velferdsstat for fremtidige generasjoner?

Vi som lever i dag påvirker fremtidens økosystem mer enn noen gang. Vi har derfor stor innflytelse på fremtidige generasjoner. Forsker Marianne Takle reiser i denne videoen tre spørsmål:
- Hva mener vi med fremtidige generasjoner?
- Hva overleverer vi til de som kommer etter oss?
- Hva gjør velferdsstaten bærekraftig?