Tagget med velferdsstaten

En velferdsstat for fremtidige generasjoner?

577 views 25. mai 2022

Vi som lever i dag påvirker fremtidens økosystem mer enn noen gang. Vi har derfor stor innflytelse på fremtidige generasjoner. Forsker Marianne Takle reiser i denne videoen tre spørsmål: Hva mener vi med fremtidige generasjoner? Hva overleverer vi til de som kommer etter oss? Hva gjør velferdsstaten bærekraftig?

Vår Forskning Viser - Skattevillighet

1.242 views 5. januar 2022

Bekymring for den norske velferdsstaten er et tilbakevendende tema i offentlig debatt. Mange ser en mulig kilde til konflikt mellom yngre og eldre generasjoner. Hva skjer hvis skattevilligheten til de unge, forsvinner? Forsker ved Velferdsforskningsinstituttet, Tale Hellevik drøfter.