Tagget med solidaritet

Generasjon og tilhørighet

72 views 25. mai 2022

Forsker Asgeir Falch-Eriksen tar for seg spenninger mellom generasjoner på den ene siden og solidariteten mot måten vi har valgt å leve livene våre på på den andre siden. Nærmere bestemt i form av en velferdsstat.

En velferdsstat for fremtidige generasjoner?

215 views 25. mai 2022

Vi som lever i dag påvirker fremtidens økosystem mer enn noen gang. Vi har derfor stor innflytelse på fremtidige generasjoner. Forsker Marianne Takle reiser i denne videoen tre spørsmål: - Hva mener vi med fremtidige generasjoner? - Hva overleverer vi til de som kommer etter oss? - Hva gjør velferdsstaten bærekraftig?