Tagget med oljefondet

En velferdsstat for fremtidige generasjoner?

577 views 25. mai 2022

Vi som lever i dag påvirker fremtidens økosystem mer enn noen gang. Vi har derfor stor innflytelse på fremtidige generasjoner. Forsker Marianne Takle reiser i denne videoen tre spørsmål: Hva mener vi med fremtidige generasjoner? Hva overleverer vi til de som kommer etter oss? Hva gjør velferdsstaten bærekraftig?