SAMSVAR: Hvem eier tiden din? Samspill mellom jobb og hjem i et digitalt samfunn

Hva skjer egentlig når teknologien utfordrer grensene mellom jobb og privatliv? 

I dette SAMSVAR-seminaret ser vi på hvordan arbeidstakere i ulike livsfaser sjonglerer jobb og familieliv i det digitale samfunnet.  

For hvem eier egentlig tiden din? Er det alltid ok å skru av mobilen og ikke svare på e-post etter arbeidstid? Hvor tilgjengelig bør du være for barna dine når du jobber? Og er det de voksne barna som skal ofre av arbeidstid for å hjelpe sine gamle foreldre med nødvendig teknologi?

Innledere:

Kommentatorer:

Panelsamtale med ordstyrer ved Vilde Hoff Bernstrøm, AFI.