Episode 3 av 4 - Lærer Marianne forbereder seg på å ta imot nyankomne elever

Marianne Gaasø har jobbet med flerspråklige elever i 20 år. De siste 15 årene har hun vært spesielt opptatt av elever som er nye i Norge. I denne filmen forbereder hun seg til å ta imot nyankomne elever. Hun forteller om hvordan hun bruker elevenes flerspråklighet som ressurs selv om hun ikke selv snakker disse språkene. 

Ressurssider som nevnes i videoen finner lenker til her:
Plakatar (Nafo.oslomet.no)
Veilederkorpset skole - Språkplakater (Nettside)
Barnebøker for Norge (Barnebøker.no)
Tiny Books (Vaikuzeme.it)
Morsmål.no (Morsmål.mo)
Pepper&Carrot (Pepparcarrot.com)
Kjente sanger fra Disneyfilmer på mange språk - video (YouTube.com)
Telling til 10 på mange språk - video (YouTube.com)

NAFO sin side med oppgaver og alle videoene i serien:
https://nafo.oslomet.no/kompetanseheving/nettbaserte-kurs/kompetansepakke-om-nyankomne/flerspraklighet-som-ressurs/