Hvordan analysere oppgavetekst fra lærer (Barnehagelærerutdanning)

Barnehagelærerutdanningen

Analysen brukes videre til å vise hvordan delene i besvarelsen bør henge sammen.