SAMSVAR: Hvordan motvirke mobbing i skolen

Publisert 2019

Alle elever har rett til et godt psykososialt miljø. Likevel utsettes mange elever for mobbing og krenkelser på skolen, eller opplever å være i et dårlig skolemiljø. I dette Samsvar-seminaret er skolemiljø tema og vi spør: - Hva skal til for å forhindre mobbing i skolen?

  1. Ordstyrer: Ingvild Straume fra SK introduserer seminaret - Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker i skolemiljøarbeidet
  2. Selma Therese Lyng, forsker AFI ved OsloMet
  3. Ingunn Marie Eriksen, forsker NOVA ved OsloMet - Er det psykososiale en blind flekk i kunnskapen om skolemiljø?
  4. Gro Lorentzen, stipendiat ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning/LUI ved OsloMet
  5. Kommentarer ved:
    1. Martin Johannessen, sosiallærer ved Nyskolen i Oslo, blogger på Lærerbloggen
    2. Bodil Jenssen Houg, mobbeombudet i Buskerud
  6. Spørsmål fra salen