TKD - Teknologi, kunst og design

KDA2017 - Trond Fredriksen - Eget kunstnerisk arbeid inn i undervisning

303 views 17. mars 2017

Innlegg fra årets kunst-, arkitektur- og designkonferanse - 2017

KDA2017 - Sigbjørn Windingstad - Hvordan skapes fremtiden?

285 views 17. mars 2017

Innlegg fra årets kunst-, arkitektur- og designkonferanse - 2017

KDA2017 - Kari Brandtzæg

442 views 17. mars 2017

Innlegg fra årets kunst-, arkitektur- og designkonferanse - 2017

KDA2017 - Gro Ebbestad

371 views 17. mars 2017

Innlegg fra årets kunst-, arkitektur- og designkonferanse - 2017